A Károlyi-kastély

„A hajdanvolt kastély"
Történelmi enteriőrkiállítás

A Károlyi-kastély első emeletén, tíz teremben elhelyezett kiállítás az újkori kastély mindennapjait, sajátos hangulatát kívánja bemutatni. A tárlat célja egy arisztokrata család rezidenciájaként szolgáló kastélybelső korhű, a 19. század második felére jellemző megjelenítése. A kiállításban tehát e korszakból származó, különböző stílusú (neoreneszánsz, barokk, biedermeier) bútorokat mutatunk be, ezáltal is visszaadva a kor kastélybelsőinek eklektikus hangulatát. A kiállítás koncepciójának kidolgozását jelentősen nehezítette, hogy a kastélybelsőről meglehetősen kevés információ maradt fenn. Így, az írott források, elsősorban a nagykárolyi kastély inventáriumainak felhasználása mellett, a kiállítótermek tematikáját korabeli kastélyberendezések analógiái és a termek építészeti sajátosságai alapján határoztuk meg. A berendezett belsők az egykori funkcióknak megfelelően széles skálát ölelnek fel, így berendezésre került: egy könyvtárszoba, két előtér, egy játékszoba, korabeli kastélyok elengedhetetlen kellékeként egy bálterem, egy ebédlő, egy női budoár, egy hálószoba, egy fürdőszoba valamint egy zeneterem.

„A hajdanvolt Nagykároly"
Helytörténeti kiállítás

A kastély földszintjén található állandó kiállítás négy tematikusan rendezett teremben mutatja be Nagykároly város múltját. A kiállításban a helytörténeti adatokon túl a környéken feltárt régészeti leletek, a hagyományos helyi kézművesség, valamint a város egyházainak története és művészeti értékei láthatók. A kiállítás célja, a városi múzeum szerepkörének megfelelően, a környék sajátos arculatának és a helyi közösség értékeinek bemutatása, történelmi összefüggésekbe helyezve.

Afrika expo

Sir dr. Pánczél Zoltán Tibor afrikai fegyver- és vadásztrófea-gyűjteménye 2013-ban került a Nagykárolyi Városi Múzeum felügyelete alá, mint a tulajdonos örököseinek adománya, hűen a hajdani tulajdonos kívánságához. Múzeumpedagógiai elveket követve a gyűjteményt három tematikus kategóriára osztottuk: különböző korokból származó fegyverek, európai vadászatok továbbá afrikai vadászatok. Ennek megfelelően a kiállítás első terme tartalmazza a fegyvergyűjteményt, különböző régiókra jellemző vadászkalapokat, vadászkellékeket és néhány katonasisakot, továbbá egy elefántfejet és kézműves tárgyakat. A második terem kitömött állatokat mutat be, valamint európai vadásztrófeákat: vaddisznó-, szarvas-, őz-, zerge-, muflontrófeát, medve- és rókabundát stb. A harmadik helyiség egzotikus állatok trófeáit foglalja magába. Itt kapott helyet a sokféle afrikai növényevő, elénk tárva a szavannák változatos faunáját: fekete és fakó lóantilop, víziantilop, tarka lantszarvú antilop, jávorantilop, nagy kudu, impala, csíkos gnú, nyala stb. A kiállítás legimpozánsabb része a negyedik terem, ahol az afrikai nagyvadak trófeái vannak: bivaly, strucc, zsiráf, orrszarvú, oroszlán stb.

A KÁROLYI-KASTÉLY KÁPOLNÁJA

Károlyi Mihály feleségével, Lapispataki Seghnyey Borbálával a 17. század elején visszatért a katolikus hitre, ekkor építtet a várkastélyban egy nagyobb, díszes kápolnát. Amikor II. Rákóczi Ferenc 1708-ban a város vendége, ebben a kápolnában celebrálják az ünnepi misét, 1726-ban pedig Károlyi Ferenc és Csáky Krisztina esküvői miséjét tartják itt.

Henyei László 1794-ben így ír az épületrészről: „Földszinten, az épület dél-keleti részében van elhelyezve a teljesen fölszerelt tágas udvari kápolna, a melyet először báró Károlyi Mihály emeltetett és melynek falai az emelet mennyezetéig nyulnak föl. Az emeleten, az oratorium falán függ egy symbolikus festmény a XVII. századból. Ez a családi ereklye báró Károlyi Lászlót a szent áldozáshoz járuló egész családjával (nejével és húsz gyermekével) ugyanezen kápolna oltára előtt térdepelve ábrázolja..."